Podpora

Pokiaľ chcete podporiť projekt „nepohodlnej histórie“ a pomôcť rozšíriť naše aktivity, môžete nám zaslať ľubovoľný finančný príspevok.

Ďakujeme za vašu pomoc.

Číslo účtu: 3118657853
Kód banky: 0200 / VÚB
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK30 0200 0000 0031 1865 7853