O nás

Táto stránka sa snaží oživiť skutočného ducha historického revizionistického hnutia; hnutia, ktorého cieľom od samého vzniku bola podpora mieru prostredníctvom objektívneho pochopenia príčin moderných vojen. Pred viac než tridsiatimi rokmi uviedol James J. Martin (1916-2004), jeden z dekanov revizionistickej histórie 20. storočia, pojem „nepohodlná história“ priamo v názve zbierky svojich esejí „Príbeh Hog Island a ďalšie eseje nepohodlnej histórie“. Martin definoval „nepohodlnú históriu“ ako:


literárnu aktivitu a cvičenie v intelektuálnej zvedavosti primárne určené pre zaznamenanie minulosti, ktorá neslúži alebo nie je určená pre blaho žiadnej konkrétnej skupiny alebo mocnosti. Taktiež je aj skromnou ukážkou toho, čo je možné vykonať len za pomoci verejne dostupných zdrojov.


V súčasnosti sme už pokročili od „politickej korektnosti“ ku otvorene orwellovským „myšlienkovým zločinom“. Niektoré historické štúdie sú dôrazne potláčané a v mnohých kedysi slobodných demokraciách dokonca zakázané. Stále viac však silnie záujem o odkrývanie faktov o dvoch svetových vojnách dvadsiateho storočia a ich následkoch. To nám dodáva novú odvahu a napĺňa nás optimizmom. Harry Barnes kedysi povedal, že oprava historických záznamov sa môže udiať iba v pokojnej politickej atmosfére a pri objektívnejšom prístupe. Bol prekvapený, keď zistil, že ani 25 rokov po druhej svetovej vojne takáto atmosféra ešte nenastala.

Napriek tomu sa Barnesovi, Martinovi a ich súčasníkom podarilo vytvoriť solídny historický výskum založený na faktoch. Keď raz zmiznú orwellovské „pamäťové diery“, mená ako John T. Flynn, Garet Garrett, Charles Callan Tansill, William Henry Chamberlin, kapitán Russell Grenfell, Walter Millis, Francis Neilson, F. J. P. Veale a Luigi Villari môžu ovplyvniť moderné myslenie a objaví ich nová generácia, ktorú nebude možné jednoznačne označiť ako „ľavicu“ či „pravicu“ podľa súčasných štandardov.

Revizionizmus vznikol ako progresívna – niekto by mohol povedať „liberálna“ – metodológia, ktorá mala pôvodne za cieľ revíziu tvrdých podmienok Versaillskej zmluvy po prvej svetovej vojne. Revizionistická metodológia bola v 20. a 30. rokoch minulého storočia pomerne úspešná. Po druhej svetovej vojne sa však stretla s obrovským odporom. V 70. a 80. rokoch sa pojem „revizionizmus“ často považoval za synonymum krajne pravicovej politiky a sympatií s fašizmom.

Barnes argumentoval, že revizionistické teórie boli udusené neustávajúcou ohnivou a zveličujúcou kampaňou o nacistických zverstvách. Barnes rozpoznal, že skutočnou prekážkou prijímania revizionistických argumentov je neustále sa rozrastajúci príbeh holokaustu a že sa z neho stáva skutočná prekážka mieru, bezpečnosti a prosperity medzi národmi. Dnes sa strašiakom holokaustu ospravedlňuje každá súčasná vojenská intervencia. Médiá a vlády zobrazujú našich „nepriateľov“ ako moderných Hitlerov, ktorí dychtia po genocíde a túžia použiť svoje tajné arzenály zbraní hromadného ničenia.

Prelomenie bariéry preháňania, lží a propagandy okolo holokaustu musí byť východiskovým bodom každého súčasného revizionistu a každého súčasného revizionistického média. Celá táto oblasť je samozrejme mínovým poľom obvinení z „popierania holokaustu“, „rasizmu“, „antisemitizmu“ a „neonacizmu“. Napriek prenasledovaniu a urážkam revizionisti chápu, že mýty o holokauste bránia správnemu a presnému porozumeniu druhej svetovej vojny.

Našou túžbou je vrátiť sa ku koreňom revizionizmu bez akejkoľvek politickej agendy alebo túžby po očisťovaní totalitných režimov. Sme slobodní myslitelia, ktorí sa snažia podporovať koncept intelektuálnej slobody ako prostriedku mieru a porozumenia medzi národmi, skupinami a jednotlivcami každého druhu. Nemáme záujem o konšpiračné teórie; máme záujem odhaliť skutočnú históriu a podporiť slobodu historikov pri skúmaní aj tých najnedotknuteľnejších historických dogiem bez strachu z represálií.

Nesnažíme sa rehabilitovať žiadny totalitný režim. V skutočnosti dúfame, že sa jedného dňa vynorí spoločnosť, ktorá je slobodnejšia ako tá, v ktorej dnes žijeme. Snažíme sa odhaliť fakty v snahe vyhnúť sa zahraničným vojnám a intervencionistickým krížovým výpravám, ktoré za sebou nechávajú desiatky tisíc mŕtvych v nekonečnej sérii „večných vojen“.

Pokračujeme v úsilí Barnesa, Martina a ďalších, aby sme odhalili ako začala druhá svetová vojna, aby sme prelomili tabu okolo holokaustu, aby sme videli ako viedli vojnu obe strany a aké sú dôsledky propagandistickej kampane pre Západ a celý svet, ktorá bola okolo tohto obdobia vybudovaná.

Snažíme sa prelomiť historický výpadok – historický „blackout“ – a odhaliť pravdu o modernej histórii, bez ohľadu na to, aké nepríjemné to môže byť pre ten-ktorý politický režim, politickú stranu, alebo ideológiu.

Zatiaľ čo tí, ktorí nás chcú umlčať, sú podporovaní organizáciami a jednotlivcami, ktorí majú zdanlivo nekonečné množstvo peňazí, my pokračujeme v tomto boji prakticky s prázdnymi rukami. Ak veríte v slobodné skúmanie histórie a nápravu historických nepresností, lží a propagandy, podporte nás tým, že nám poskytnete príspevok.