Nemecká invázia do Nórska a Dánska

Invázia vynútená Veľkou Britániou

Keď začala vojna, neskôr známa ako druhá svetová, Nemecko nemalo v úmysle zaútočiť na Nórsko alebo Dánsko. Pre Hitlera bolo výhodné, keď bola Škandinávia neutrálna. Dňa 12. augusta 1939 v rozhovore s talianskym ministrom zahraničných vecí grófom Cianom Hitler vyhlásil, že je presvedčený, že žiadna zo znepriatelených strán nezaútočí na škandinávske krajiny a že tieto krajiny sa nezúčastnia útoku na Nemecko. Hitlerovo vyhlásenie bolo očividne úprimné a potvrdzuje to smernica z 9. októbra 1939. [1]

Hitler nakoniec dospel k presvedčeniu, že je nutné pristúpiť k preventívnemu úderu, aby zabránil Británii v postupe na Nórsko. Admirál Erich Raeder na pravidelnom stretnutí s Hitlerom 10. októbra 1939 zdôraznil, že vytvorenie britských námorných a leteckých základní v Nórsku by znamenalo pre Nemecko veľké nebezpečenstvo. Raeder uviedol, že Británia bude schopná kontrolovať prístup k Baltskému moru, a preto bude schopná brániť nemeckým námorným operáciám v Atlantickom oceáne a Severnom mori. Tok železnej rudy zo Švédska, ktorý prechádzal cez nórsky Narvik a Severné more, by sa skončil a Spojenci by mohli využiť Nórsko ako základňu pre leteckú vojnu proti Nemecku. [2]

Na schôdzi 18. decembra 1939 Hitler oznámil, že uprednostňuje neutrálne Nórsko, ale ak sa nepriateľ pokúsi rozšíriť vojnu do tejto oblasti, bude nútený ho zastaviť. Hitler zanedlho získal presvedčivé dôkazy, že Británia nebude rešpektovať nórsku neutralitu. Nemecká námorná spravodajská služba vo februári 1940 rozlúštila britské námorné kódy a získala dôležité a presné informácie o spojeneckých aktivitách a plánoch. Zachytené správy naznačovali, že Spojenci sa pripravujú na operáciu proti Nórsku pod zámienkou pomoci Fínsku pri jeho obrane pred vtedajšou inváziou Sovietskeho zväzu. Správy potvrdili obavy admirála Raedera o britských zámeroch. [3]

Británia aj Francúzsko verili, že hrozba straty dodávok železnej rudy, nevyhnutne potrebnej pre Nemecko, vyprovokuje Nemecko k zahájeniu vojenských operácií v Škandinávii. Británia a Francúzsko však mali trochu odlišné zámery. Británia verila, že nemeckým operáciám Spojenci dokážu úspešne vzdorovať, čo bude mať za následok rýchle vojenské víťazstvá Spojencov vo vojne, ktorá na juhozápade Európy stagnovala. Francúzsko chcelo otvoriť novú frontu, aby odvrátilo pozornosť Nemecka od svojej hranice. Británia aj Francúzsko sa domnievali, že námorná blokáda Nemecka sa stane efektívnejšou po obsadení Nórska, najmä ak sa im podarí prerušiť tok železnej rudy do Nemecka zo Švédska. Kvôli tomuto cieľu boli ochotní prijať obrovské vojenské a politické riziká. [4]

Správy nemeckej rozviedky naznačovali, že Spojenci sa vylodia v Nórsku aj po uzavretí mieru medzi Fínskom a Sovietskym zväzom. Dňa 28. marca 1940 sa Nemci dozvedeli o rozhodnutí najvyššej vojenskej rady Spojencov zamínovať nórske vody. Diplomatická pošta z 30. marca 1940 naznačovala, že Spojenci začnú operácie v severnej Európe v priebehu niekoľkých dní. Británia začala so zamínovaním nórskych vôd 8. apríla 1940. Hoci nedošlo k žiadnym ozbrojeným zrážkam s nórskymi silami, britské pokladanie mín bolo jasným porušením nórskej neutrality a predstavovalo vojnový akt. [5] Nórska vláda protestovala proti britskému pokladaniu mín a dala im 48 hodín na ich odstránenie. [6]

Rozhodnutie Nemecka vpadnúť do Dánska bolo založené na stratégii generála Nikolausa von Falkenhorsta, ktorý dospel k záveru, že by bolo vhodné obsadiť Dánsko ako „pozemný most“ do Nórska. Dánsko sa 9. apríla 1940 rýchlo vzdalo nemeckým silám. [7]

Nemecká invázia do Nórska 9. apríla 1940 bola vykonaná s cieľom zabrániť britskej invázii, nie nepodobne ako následná invázia Spojencov na Island, ktorá mala za cieľ zabrániť nemeckému vpádu. Nemci dosiahli väčšinu svojich cieľov, čo sa dá považovať za ohromujúci vojenský úspech. Okupácia Nórska skomplikovala britskú blokádu a nechala otvorené dvere do Atlantiku pre narušovanie zásobovacích ciest zo zámoria do Británie. Zabránilo sa aj leteckej hrozbe pre Nemecko, ktorú by znamenala britská prítomnosť v Nórsku, rovnako ako aj možnosti, aby sa Švédsko dostalo do sféry vplyvu Spojencov. Najdôležitejšie bolo, že nemecký zdroj železnej rudy bol bezpečný a nemecké námorníctvo dokázalo obísť niektoré obmedzenia dané geografiou. [8]

Briti dúfali, že dosiahnu rýchle víťazstvá tak, že Nemcov prilákajú do oblastí, kde budú konfrontovaní s obrovskou britskou námornou prevahou. Očakávané britské víťazstvo v Nórsku sa však zmenilo na ponižujúcu porážku. Ani ciele Francúzska sa nenaplnili. Dlhotrvajúca vojna v Nórsku sa nekonala a nenastal ani očakávaný odliv nemeckých vojnových zdrojov od francúzskych hraníc. [9]

Americký vojenský historik Earl F. Ziemke napísal: „Nemecká okupácia Nórska ako izolovaná vojenská operácia bola vynikajúcim úspechom. Konala sa priamo pred zrakom vynikajúceho britského námorníctva a bola to, ako Hitler povedal: ‚nielen odvážna, ale aj tá najdrzejšia operácia v modernej vojenskej histórii‘. Dobre naplánovaná a brilantne vykonaná operácia ukázala Wehrmacht v tom najlepšom svetle…“ [10]

Spojenci z toho vyťažili jedinú dôležitú vec – v neutrálnych krajinách, najmä v Spojených štátoch, sa verejná mienka čoraz ostrejšie začala obracať proti Nemecku. [11] Americký fyzik Robert Oppenheimer hovoril za mnohých Američanov, keď povedal: „Musíme chrániť západné hodnoty pred nacizmom.“ [12] Väčšina ľudí nevedela, že invázia Nemecka do Nórska a Dánska zabránila rovnakej invázii zo strany Spojencov.

Potvrdenie od historikov hlavného prúdu

Preventívny charakter nemeckej invázie do Dánska a Nórska uznali aj niektorí historici hlavného prúdu. Napríklad historik David Cesarani, ktorý povedal, že neverí v slobodu prejavu pokiaľ sa týka takzvaného holokaustu [13], napísal:

Kampaň na západe bola zahájená britským námorným vpádom do nórskych vôd vo februári 1940. V snahe obmedziť dovoz železnej rudy do Nemecka Briti následne zamínovali nórske námorné koridory a pristáli v Trondheime. Dňa 9. apríla [1940] Hitler odpovedal zahájením invázie do Nórska a nariadil okupáciu Dánska. Dáni kapitulovali do jedného dňa, ale pozemné boje v Nórsku a námorné útoky pokračovali osem týždňov, kým sa evakuovali spojenecké jednotky. [14]

História je písaná (konečnými) víťazmi a (koneční) víťazi, rovnako ako všetci víťazi, robili všetko pre to, aby ich akcie v druhej svetovej vojne vyzerali dobre. Ako povedal Winston Churchill koncom štyridsiatych rokov, „história bude ku mne láskavá, pretože ju plánujem napísať.“ [15]

Avšak aj Winston Churchill uznal britskú spoluvinu na nemeckej invázii do Nórska. Churchill napísal:

Dňa 3. apríla britský vládny kabinet realizoval rozhodnutie Najvyššej vojnovej rady a Admiralite bolo 8. apríla nariadené zamínovať nórske vody. Túto operáciu som nazval „Wilfred“, pretože sama o sebe bola malá a nevinná. Keďže naše zamínovanie nórskych vôd mohlo vyvolať nemeckú odvetu, bolo rozhodnuté vyslať do Narviku britskú brigádu a francúzsky kontingent, aby zaistili prístav a postúpili na švédsku hranicu. Ďalšie sily mali byť vyslané do Stavangeru, Bergenu a Trondheimu, aby tieto základne bránili pred nepriateľom. [16]

Churchill napísal o vojenských aktivitách Británie:

„Nórskej vláde … robili starosti britské aktivity. Medzi 4:30 a 5:00 ráno 8. apríla štyri britské torpédoborce položili mínové pole pri vchode do West Fiord, kanála do prístavu Narvik. O 5:00 bola správa odoslaná z Londýna a o 5:30 bola doručená nórskemu ministrovi zahraničných vecí. Oslo celé ráno strávilo koncipovaním protestov do Londýna. [17]

Churchill tak uznal, že Británia nezákonne kládla míny v nórskych vodách. Nemecká invázia do Nórska bola plánovaná kvôli tomu, aby zabránila britským vojenským akciám v Nórsku.

Nórske straty pri invázii

Kampaň v Nórsku trvala 62 dní a žiaľ, mala za následok významný počet obetí. Väčšina zdrojov uvádza zoznam asi 860 zabitých Nórov. Ďalší zdroj odhaduje počet zabitých alebo zranených Nórov na približne 1700, pričom podľa odhadov zomrelo počas kampane ďalších 400 civilistov. Nórsko úplne prišlo o celé námorníctvo a obyvateľstvo pocítilo sťažené životné podmienky počas päťročnej okupácie Nemeckom. [18]

Nemecko počas okupácie Nórska niekedy požadovalo od Nórov obete pre pomoc vojnovému úsiliu Nemecka. Napríklad v októbri 1941 Nemecko požadovalo, aby Nóri odovzdali vlnené prikrývky, bundy, batohy a tábornícke oblečenie. Tieto veci potrebovali nemecké jednotky, ktoré v Sovietskom zväze mrzli. Nedodržanie mohlo byť potrestané odňatím slobody až na tri roky. [19]

V priebehu vojny sa životné podmienky v Nórsku zhoršili. Podvýživa sa stala bežnou z dôvodu nedostatočného a menej kvalitného príjmu potravy, čo následne viedlo k nárastu chorôb, ako sú pneumónia, záškrt a tuberkulóza. V priebehu vojny bolo stále viac cítiť nedostatok oblečenia a obuvi. [20]

Zima v roku 1944 bola v Európe obzvlášť tvrdá, vrátane Nórska, a ovplyvnila životné podmienky, ako aj spoločenský život. Zúfalý nedostatok potravín a obstarávanie paliva bolo každodennou súčasťou života v Nórsku. Oslo zažilo najtvrdšiu zimu za celé generácie. [21]

Nemecká invázia mala po vojne hlboký vplyv na nórsku zahraničnú politiku. Namiesto návratu k politike neutrality prijalo Nórsko kolektívnu bezpečnosť a stalo sa členom Severoatlantickej zmluvy. Zatiaľ čo sa Nórsko nikdy nerozhodlo stať sa členom Európskej únie, Nóri stále dôrazne podporujú tradičný bezpečnostný systém, ktorý vznikol po vojne. [22]

Quislingova poprava

Vodca nórskej fašistickej strany Vidkun Quisling, ktorú podporili nemecké okupačné orgány, prevzal moc krátko po nemeckej invázii do Nórska. V Berlíne uvítali správo o Quislingovom puči v Nórsku, pričom Hitler okamžite uznal novú vládu. Hitler v noci 10. apríla 1940 povedal Alfredovi Rosenbergovi: „Quisling môže vytvoriť vlastnú vládu.“ [23]

Quisling sa v Nórsku stal čoskoro veľmi nepopulárny. Protižidovské vyhlásenia prezentoval už od tridsiatych rokov 20. storočia, keď odsúdil liberalizmus aj marxizmus ako židovské výtvory. Vo Frankfurte 26. marca 1941 Quisling na prednáške uviedol, že Nórsko bolo po stáročia stále viac podkopávané židovským vplyvom a podvratnou činnosťou. Quisling uviedol, že celkom 10 000 Židov a polovičných Židov poškodzuje nórsku krv ako „deštruktívne bacily“ a obhajoval spoločnú európsku legislatívu proti Židom. [24]

Quisling bol medzi Normi nepopulárny aj pre iné, ako boli jeho protižidovské vyhlásenia. Tlač a verejná mienka v Nórsku nemilosrdne odsúdili Quislinga a jeho hnutie ako zradcov a naďalej na neho útočili kvôli kolaborácii s nepriateľom. Jeho meno sa stalo synonymom pre zradcu takmer vo všetkých jazykoch. Na konci vojny mohol Quisling čítať v zahraničných novinách správy o „japonskom Quislingovi“ či „ruskom Quislingovi“. [25]

Quisling bol po vojne v Nórsku súdený pred tribunálom s deviatimi členmi, z ktorých boli štyria profesionálni sudcovia a päť civilistov. Predsedom súdu, zodpovedným za vedenie procesu, bol rešpektovaný a uznávaný sudca Erik Solem. Quislingov obhajca vzniesol námietku proti predsedníctvu Solema, pretože počas vojny bol Solem v silnej opozícii voči Quislingovi. Odvolací senát najvyššieho súdu v Nórsku odmietol vyhovieť výzve obhajoby a uviedol, že ak by sa táto námietka uplatnila, sotva by v Nórsku zostal niekto kvalifikovaný, kto by bol oprávnený zúčastniť sa procesu. [26]

V Nórsku nebol nikto popravený od roku 1876, 11 rokov pred Quislingovým narodením. Trest smrti bol z občianskeho trestného zákonníka odstránený v roku 1902 z dôvodu odporu verejnosti. Trest smrti však stále zostával v právnych knihách ako súčasť vojenského trestného zákonníka. [27]

Nórsky súd uznal Quislinga za vinného. Pri odôvodnení trestu smrti súd otvorene uviedol, že všetky Quislingove akcie sa od leta 1939 riadili plánmi na spoluprácu s nacistickým Nemeckom, pričom plán pozostával z okupácie, prevratu a kolaborácie. Quisling bol zastrelený popravčou čatou za skorého rána 24. októbra 1945. [28]

Desať rokov po procese s Quislingom sa jednoznačne preukázalo, že Quisling nikdy nehral aktívnu úlohu pri Hitlerovom vpáde do Nórska, ako to uvádzal súd v roku 1945. Quislingov obraz monštra čoskoro nahradili ľudskejšie prezentácie. [29]

Záver

Po vojne boli zatknutí aj ďalší členovia Quislingovej strany Nasjonal Samling. Richard Petrow napísal:

Nemecká kapitulácia priniesla masové zatýkanie. Boli zadržané tisíce členov Nasjonal Samling. Jediným „zločinom“ mnohých z nich bolo iba členstvo v strane. Do 1. júla 1945 boli nórske väzenia a koncentračné tábory naplnené 14 000 novými väzňami. Do konca roka bolo zatknutých, vyšetrovaných alebo vypočúvaných pre vojnové aktivity viac ako 90 000 osôb. Viac ako polovica z tohto počtu – 46 000 – bola nakoniec odsúdená za vojnové zločiny… Tridsať nórskych kolaborantov a 15 Nemcov bolo odsúdených na smrť za zradu v čase vojny alebo za zverstvá. [30]

Našťastie bolo Nórsko po niekoľkých rokoch pripravené odpustiť mnohým svojim vojnovým zločincom. V lete roku 1948 boli podmienečne prepustení všetci odsúdení za vojnové zločiny, ktorí si odpykali aspoň polovicu trestu. Odsúdenci na doživotie boli prepustení po odsedení si priemerne ôsmich rokov a troch mesiacov. Z odsúdených na smrť bolo však popravených 12 Nemcov a 25 Nórov. [31]

Pre mnohých Nórov je meno Quisling dodnes synonymom pre zradcu. [32] Väčšina z týchto Nórov si neuvedomuje, že invázia Nemecka do Nórska bola vykonaná s cieľom zabrániť invázii Británie do ich krajiny.

Poznámky

[1] Lunde, Henrik O., Hitler’s Pre-Emptive War: The Battle for Norway, 1940, Philadelphia and Newbury: Casemate, 2010, str. 44.
[2] Tamtiež, str. 50, 57.
[3] Tamtiež, str. 55, 63.
[4] Tamtiež, str. 80.
[5] Tamtiež, str. 34, 85-86, 95-96.
[6] Hoidal, Oddvar K., Quisling: A Study in Treason, Oslo: Norwegian University Press, 1989, str. 369.
[7] Keegan, John, The Second World War, New York: Viking Penguin, 1990, str. 50.
[8] Lunde, Henrik O., Hitler’s Pre-Emptive War: The Battle for Norway, 1940, Philadelphia and Newbury: Casemate, 2010, str. 544.
[9] Tamtiež, str. 545.
[10] Ziemke, Earl F., The German Decision to Invade Norway and Denmark, CMH Pub. 70-7-02, str. 71.
[11] Lunde, Henrik O., Hitler’s Pre-Emptive War: The Battle for Norway, 1940, Philadelphia and Newbury: Casemate, 2010, str. 551.
[12] Bird, Kai and Sherwin, Martin J., American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, New York: Vintage Books, str. 2006, str. 149.
[13] Guttenplan, D. D., The Holocaust on Trial, New York: W. W. Norton & Company, 2001, str. 298.
[14] Cesarani, David, Final Solution: The Fate of the Jews 1933-1949, New York: St. Martin’s Press, 2016, str. 294.
[15] Davies, Norman, No Simple Victory: World War II in Europe, 1939-1945, New York: Viking Penguin, 2007, str. 487.
[16] Churchill, Winston S., The Second World War: The Gathering Storm, Boston: Houghton Mifflin Company, 1948, str. 579.
[17] Tamtiež, str. 589.
[18] Lunde, Henrik O., Hitler’s Pre-Emptive War: The Battle for Norway, 1940, Philadelphia and Newbury: Casemate, 2010, str. 542-543, 545.
[19] Rygg, A. N., American Relief for Norway, New York: Arnesen Press, Inc., 1947, str. 26.
[20] Tamtiež, str. 27.
[21] Dahl, Hans Frederick, Quisling: A Study in Treachery, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999, str. 319-320.
[22] Lunde, Henrik O., Hitler’s Pre-Emptive War: The Battle for Norway, 1940, Philadelphia and Newbury: Casemate, 2010, str. 553.
[23] Dahl, Hans Frederick, Quisling: A Study in Treachery, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999, str. 174-175.
[24] Tamtiež, str. 118, 222.
[25] Tamtiež, str. 186-187.
[26] Hoidal, Oddvar K., Quisling: A Study in Treason, Oslo: Norwegian University Press, 1989, str. 725-726.
[27] Tamtiež, str. 747.
[28] Dahl, Hans Frederick, Quisling: A Study in Treachery, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999, str. 405, 415.
[29] Tamtiež, str. 417.
[30] Petrow, Richard, The Bitter Years: The Invasion and Occupation of Denmark and Norway April 1940-May 1945, New York: William Morrow & Company, Inc., 1974, str. 348-349.
[31] Tamtiež, str. 349-350.
[32] Cohen, Maynard M., A Stand against Tyranny: Norway’s Physicians and the Nazis, Detroit: Wayne State University Press, 1997, str. 279.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.