Bolo spojenecké bombardovanie Drážďan vojensky odôvodnené?

Mnoho historikov tvrdí, že Drážďany boli legitímnym vojenským cieľom, pretože boli jedným z najväčších obchodných a dopravných centier v Nemecku. Iní historici tvrdia, že bombardovanie Drážďan malo za následok zbytočné straty na životoch civilistov a nebolo nutné. Tento článok pojednáva o tom, či bombardovanie Drážďan bolo z vojenského hľadiska odôvodnené.

Historické pozadie

Spojenecké bombardovanie Drážďan vytvorilo ohnivú smršť, ktorá zničila mesto plné desiatok tisícov utečencov. Nikto nemôže tvrdiť, že ohnivá smršť v Drážďanoch bola nehoda, alebo že rozhodnutie o bombardovaní Drážďan neprišlo z najvyšších miest spojeneckého velenia. [1] Na mesto bolo zhodených 650 000 dvojkilových zápalných púm, ktoré boli navrhnuté tak, aby spôsobili čo najväčšiu škodu na čo najväčšej ploche mesta. [2] Operácia Thunderclap, čo bolo označenie bombardovania Drážďan a iných nemeckých miest, nepochádzala iba z hlavy sira Arthura Harrisa a britského veliteľstva bombardovacích síl. [3]

Britské kráľovské letectvo (RAF) začalo bombardovanie Drážďan 13. februára 1945 v čase medzi 22:13 až 22:28. Počas prvej vlny bombardovania zhodilo RAF na centrum Drážďan celkom 881,1 ton bômb, z čoho tvorili 57 % hmotnosti výbušné bomby a 43 % zápalné bomby. Bolo zhodených 172 bômb, každá o hmotnosti viac ako 1,8 tony a 26 bômb, každá o hmotnosti viac ako 0,9 tony. Tieto mohutné bomby boli určené na vyvolanie obrovských nárazových tlakových vĺn, ktoré rozbíjali okná a vyrážali dvere, čím zvýšili ťah vzduchu potrebný na čo najrýchlejšie rozhorenie malých požiarov z desiatok tisíc zápalných bômb. [4]

Keď sa blížila polnoc, v centre Drážďan zúrila ohnivá búrka a bolo iba málo toho, čo mohli ľudia urobiť. Jeden človek to neskôr opísal slovami: „Z Drážďan sa stalo peklo!“ Väčšina ľudí v Drážďanoch neočakávala, že by sa situácia mohla ešte zhoršiť. [5]

Druhá vlna, v ktorej bolo 550 bombardérov RAF – teda viac ako dvojnásobok počtu v prvej vlne – zaútočila na ďalšie časti Drážďan po polnoci medzi 1:21 až 1:45. Zmes výbušných a zápalných bômb dopadla na Grosser Garten, kde sa obyvatelia Drážďan zhromaždili po úteku z horiacich domov. Briti teraz bombardovali vyhnancov a bezdomovcov. Ďalšie časti Drážďan, ktoré zasiahla druhá vlna bombardovania RAF boli Löbtau a Friedrichstadt, Südvorstadt a Hauptbahnhof a predmestia Räcknitz, Zschernitz a Plauen. Extrémne veľký útok zápalnými bombami podporil už horiace požiare v Johannstadte a Striesene. [6]

Taktika RAF zameraná na rozširovanie zasiahnutých oblastí v druhej vlne bombardovania vytvorila ešte väčšiu oblasť intenzívnej devastácie, čoho výsledkom bolo zničenie najväčšej oblasti mestskej zástavby akéhokoľvek mesta počas jedinej noci. Druhá vlna bombardovania smerujúca na oblasti mimo už horiacich častí mesta zmenila útok na Drážďany na jatky. Drážďany a veľké časti predmestí sa stali územím mŕtvych bez akéhokoľvek prímeru. [7] Počas dvoch náletov zhodilo 796 bombardovacích lietadiel RAF celkom 2 659,3 ton bômb, z toho bolo 1 477,7 ton výbušných bômb a 1 181,6 ton zápalných bômb. Pri útokoch bolo zničených približne 13 štvorcových míľ historického centra Drážďan. [8]

Tretia vlna 316 bombardérov B-17 ôsmej leteckej armády USA sa objavila nad horiacimi ruinami Drážďan krátko po poludní 14. februára 1945. Tento útok s 211 bombardérmi sa opakoval aj nasledujúceho dňa, aby zavŕšil kompletné zničenie Drážďan. Kým americká ôsma letecká armáda plánovala vizuálne bombardovať zoraďovacie nádražia počas oboch náletov, dym a mraky popola z predošlých britských útokov tieto plány zmarili. Z amerických náletov sa stalo cvičenie v radarovom bombardovaní, výsledkom čoho bolo to, že väčšina bômb dopadala po celých Drážďanoch. Tieto posledné dva americké útoky pridali ďalších 1 235 ton k celkovej hmotnosti bômb zhodených na Drážďany. [9]

Bombardovanie Drážďan zabilo mnoho desiatok tisíc civilistov a zničilo jedno z najkrajších miest Európy s najbohatšou kultúrou. Otázka znie: Malo zničenie Drážďan vojenské opodstatnenie?

Dôvody pre vojenské opodstatnenie

Mnoho historikov tvrdí, že Drážďany boli legitímnym vojenským cieľom. Drážďany boli v každom prípade dôležitým železničným uzlom. V Drážďanoch sa zbiehali tri dôležité trasy nemeckého železničného systému: Berlín – Praha – Viedeň; Mníchov – Breslau; a Hamburg – Leipzig – Praha. Ďalšie dve dôležité trate spájali Drážďany s Lipskom a Berlínom. Zatiaľ čo železničný systém Drážďany – Sasko bol v Nemecku na siedmej priečke v dĺžke tratí, v celkovej tonáži bol v krajine tretí. [10]

Drážďany boli tranzitným bodom pre vojenskú dopravu. Americký vojnový zajatec po vojne napísal: „V noci pred náletmi RAF/USAFF, ktoré sa konali 13. – 14. februára, sme sa presunuli na drážďanské zoraďovacie nádražie, kde sa takmer 12 hodín nemecké jednotky a vybavenie vyvalili do a von z Drážďan. Na vlastné oči som videl, že Drážďany sú ozbrojeným táborom: tisíce nemeckých vojakov, tankov, delostrelectva a kilometre nákladných automobilov naložených zásobami, ktoré mierili smerom na východ proti Rusom.“ [11]

V správe, ktorú pripravil Inštitút výskumných štúdií Historickej divízie USAF, sa uvádza:

Nálety ôsmej leteckej armády proti železničným zariadeniam v Drážďanoch 14. a 15. februára mali za následok vážne a rozsiahle škody, ktoré úplne ochromili komunikáciu. Terminály pre cestujúcich a hlavné nákladné stanice, sklady a skladovacie haly boli, ak nie úplne zničené, tak vážne poškodené, že boli nepoužiteľné. Depá, železničné opravovne a dielne, uhoľné sklady a ďalšie prevádzkové zariadenia boli zničené, vypálené alebo vážne poškodené. Železničné mosty nad riekou Labe – životne dôležité pre prichádzajúcu a odchádzajúcu dopravu – sa stali nepoužiteľnými a zostali uzavreté pre dopravu po mnoho týždňov po náletoch.

Správa uzatvára: „Drážďany boli legitímnym vojenským cieľom… Bombové útoky na Drážďany neboli v žiadnom prípade odchýlkou od zavedených praktík ustanovených v oficiálnych smerniciach pre bombardovanie.“ [12]

Americké letectvo tiež tvrdilo, že Drážďany mali 110 tovární, strojárenských a priemyselných podnikov, ktoré zamestnávali 50 000 pracovníkov, čo boli legitímne vojenské ciele. Marshall de Bruhl píše:

Medzi tieto zariadenia patrili roztrúsené továrne na letecké súčiastky; továreň na výrobu jedovatého plynu (Chemische Fabric Goye); továreň na protiletecké a poľné delostrelectvo (Lehman); a najznámejšia firma v oblasti optických súčiastok v Nemecku (Zeiss-Ikon). Boli tam aj výrobcovia elektrických zariadení a röntgenových prístrojov (Kock a Starzel); výrobcovia ručných zbraní (Seidel a Naumann); modelárne, výroba kovových tesnení a prírub (Anton Reich); prevodovky a diferenciály (Saxonizwerke); a elektrické merače (Gebruder Bessler). [13]

Pri ospravedlňovaní drážďanských bombových útokov britský veliteľ sir Arthur Harris uviedol: „Drážďany boli v skutočnosti muničnou továrňou, netknutým vládnym strediskom a kľúčovým dopravným centrom. Už to neplatí.“ [14]

Inštitút výskumných štúdií Historickej divízie USAF ďalej odôvodňuje bombardovanie Drážďan takto:

Drážďany boli jedným z najväčších obchodných a dopravných centier Nemecka a historickým hlavným mestom dôležitého a ľudnatého Saska. S ohľadom na geografické umiestnenie, topológiu a ako primárne dopravné centrum sa z Drážďan stal vo februári 1945 významný vojenský cieľ. Jeho zničenie malo uľahčiť Spojencom postup na východ a sovietom postup na západ, čo by v konečnom dôsledku viedlo k rozdrveniu Nemecka. [15]

Dôvody proti vojenskému opodstatneniu

Podľa názoru Alexandra McKee boli Drážďany bombardované skôr z politických ako z vojenských dôvodov. McKee píše: „Ide o štandardné zahmlievanie. Briti aj Američania poukazujú na to, že v Drážďanoch boli ciele X, Y, Z a nechajú nevinného čitateľa predpokladať, že útoky boli podniknuté na tieto ciele. V skutočnosti boli z plánu bombardovania úplne vynechané a až na jednu či dve výnimky – vďaka omylu pri bombardovaní – unikli pred zničením.“ V Drážďanoch nastalo obrovské utrpenie, mnoho civilistov zahynulo, ale na vojnu to nemalo žiadny vplyv. [16]

McKee píše, že železničný most cez Labe bol kľúčovým bodom, ktorý, ak by bol vyradený, by na mesiace vyradil železničnú dopravu. Tento však nebol cieľom RAF. Zoraďovacie nádražia a diaľničný most pre Autobahn západne od Drážďan boli tiež významnými vojenskými cieľmi, neboli však napadnuté. Na území Nového mesta (Neustadt) sa nachádzali aj kasárne Waffen-SS s približne 4 000 nemeckými vojakmi, ale tento zjavný vojenský cieľ nebol nikdy napadnutý. [17]

McKee uzatvára: „Veliteľstvo bombardovania sa skutočne nezaujímalo o žiadne čisto vojenské alebo strategické ciele, čo ale bolo jedno, pretože o Drážďanoch vedeli len veľmi málo; RAF dokonca chýbali správne mapy mesta. To, čo hľadali, bola veľká zastavaná plocha, ktorú by mohli spáliť a Drážďany tomuto zámeru vyhovovali v plnej miere. Bolo to jasné z každého bežného turistického sprievodcu; táto zraniteľnosť bola zabudovaná v histórii mesta.“ [18]

Historik Richard J. Evans spochybňuje tvrdenie v správe Historickej divízie USAF, že železničné mosty nad riekou Labe boli „nepoužiteľné a zostali uzavreté pre dopravu niekoľko týždňov po náletoch“. Evans píše: „Dokonca aj hlavná železničná trať zostala prerušená iba štyri dni.“ [19] Historik Alan Levine taktiež uvádza, že útoky na železnice v Drážďanoch neboli účinné, pretože železničná doprava bola do Drážďan obnovená o tri dni. [20] Historik Sönke Neitzel súhlasí: „Železničné trate boli mimo prevádzky len pár dní.“ [21]

Filozof A.C. Grayling skúma otázky, ktoré by mohli byť položené ohľadom bombových útokov na Drážďany:

Vzhľadom na to, že hlavným dôvodom bombardovania Drážďan bol ich význam ako vojenského dopravného uzla pre celú oblasť, prečo nebolo bombardovanie nasmerované na železnice a cesty v okolí mesta, alebo vedúce do a z mesta na kľúčovej osi východ-západ? Prečo bol pre posádky bombardérov hlavným cieľom štadión v blízkosti centra mesta?

Bolo známe, že mesto je plné desiatok tisícov utečencov pred sovietskymi jednotkami. Toto bol dôvod na bombardovanie mesta? Ak nie, nebol to z humanitárneho hľadiska dôvod nebombardovať mesto?

Namiesto toho, aby sme hľadali dôvody, prečo bolo bombardované mesto (práve toto a nie iné v blízkom okolí, v ktorom sa tiež pohybovalo vojsko a utečenci), mali by sme sa pýtať, prečo ho nebombardovať. Odpoveď by mohla byť rovnaká, ako v prípade, keď americký minister vojny Henry Stimson vyradil Kjóto zo zoznamu možných cieľov útoku atómovou bombou. [22]

Hoci boli Drážďany potenciálne legitímnym vojenským cieľom, britské bombardéry vyslané nad Drážďany v noci z 13. na 14. februára mali za úlohu jednoducho zničiť čo najviac zo životne dôležitého centra mesta. Útok na Drážďany bol o spôsobení ohromnej skazy s úmyslom spôsobiť totálny chaos. Aj keď deštrukcia a zničenie priemyslu v Drážďanoch bolo značné, bolo menšie než v prípade, ak by Briti systematicky bombardovali priemyselné predmestia. [23] Niekoľko vojenských cieľov, ktoré boli nahlásené ako poškodené, bolo relatívne nedôležitých a počet obetí medzi vojakmi bol nízky (okolo 100 ľudí). [24]

Sönke Neitzel píše: „Pri spätnom pohľade je tiež úplne zrejmé, že Spojenci nezískali žiadnu vojenskú výhodu v dôsledku útoku na Drážďany. Bombardovanie ilustruje stupeň vojenskej nekompetencie na oboch stranách. Žiadna strana nevyhodnotila správne druhú. Spojenci nerozpoznali malý význam Drážďan. Nemci nedokázali rozpoznať rozsah moci a bezohľadnosti západných spojencov.“ [25]

Bombardovanie Drážďan bolo najhorším masovým bombardovaním. Cieľom bolo zabitie desiatok tisíc civilistov v čase, keď Nemecko už prehralo vojnu. A.C. Grayling kladie a odpovedá na nasledujúce otázky týkajúce sa bombardovania Drážďan:

Bolo toto bombardovanie nevyhnutné? Nie.

Bolo primerané? Nie.

Bolo proti princípom humanity, ktoré ľudstvo presadzovalo s cieľom obmedziť vojnové tragédie? Áno.

Bolo proti všeobecným morálnym štandardom, ktoré boli uznané a dohodnuté v západnej civilizácii za posledných päť storočí alebo dokonca až dve tisícročia? Áno.

Bolo to proti všetkému, čo zaručujú zákony v súvislosti so zákazom vraždenia, ublíženia na zdraví a ničenia majetku? Áno.

Stručne a v krátkosti: bolo bombardovanie mesta chybou? Áno.

Veľkou chybou? Áno…

Mali piloti odmietnuť bombardovanie? Áno. [26]

Záver

Bombardovanie Drážďan nebolo vojensky opodstatnené. Aj keď v Drážďanoch existovali aj legitímne vojenské ciele, bombardovanie Drážďan predstavovalo plošné bombardovanie bez ohľadu na obete. Britské bombardéry sa príliš nezaujímali o vojenské alebo strategické ciele; namiesto toho sa sústredili na zničenie čo najväčšej oblasti centra Drážďan. Drážďanské bombové útoky pošliapali všetky humanitárne princípy.

Poznámky

[1] Taylor, Frederick, Dresden: Tuesday, February 13, 1945, New York: HarperCollins, 2004, s. 246-250.
[2] Friedrich, Jörg, The Fire: The Bombing of Germany, New York, Columbia University, 2006, s. 16-17.
[3] De Bruhl, Marshall, Firestorm: Allied Airpower and the Destruction of Dresden, New York: Random House, Inc., 2006, s. 156.
[4] Taylor, Frederick, Dresden: Tuesday, February 13, 1945, New York: HarperCollins, 2004, s. 256-257.
[5] Tamtiež, s. 267-269.
[6] Tamtiež, s. 274, 277-278.
[7] Tamtiež, s. 284.
[8] Tamtiež, s. 7. Pozri aj http://glossaryhesperado.blogspot.com/2008/04/facts-about-dresden-bombings.html.
[9] Cox, Sebastian, „The Dresden Raids: Why and How,“ v Addison, Paul and Crang, Jeremy A., (eds.), Firestorm: The Bombing of Dresden, 1945, Chicago: Ivan R. Dee, 2006, s. 48-51.
[10] De Bruhl, Marshall, Firestorm: Allied Airpower and the Destruction of Dresden, New York: Random House, Inc., 2006, s. 280-281.
[11] Taylor, Frederick, Dresden: Tuesday, February 13, 1945, New York: HarperCollins, 2004, s. 163.
[12] http://glossaryhesperado.blogspot.com/2008/04/facts-about-dresden-bombings.html.
[13] De Bruhl, Marshall, Firestorm: Allied Airpower and the Destruction of Dresden, New York: Random House, Inc., 2006, s. 281. Pozri aj http://glossaryhesperado.blogspot.com/2008/04/facts-about-dresden-bombings.html.
[14] Taylor, Frederick, Dresden: Tuesday, February 13, 1945, New York: HarperCollins, 2004, s. 378.
[15] http://glossaryhesperado.blogspot.com/2008/04/facts-about-dresden-bombings.html.
[16] McKee, Alexander, Dresden 1945: The Devil’s Tinderbox, New York: E.P. Dutton, Inc., 1984, s. 69, 244.
[17] Tamtiež, s. 69-70, 243-244.
[18] Tamtiež, s. 70.
[19] Evans, Richard J., Lying about Hitler: History, Holocaust, and the David Irving Trial, New York: Basic Books, 2001, s. 150.
[20] Levine, Alan J., The Strategic Bombing of Germany, 1940-1945, Westport, Conn., Praeger, 1992, s. 179.
[21] Neitzel, Sönke, „The City under Attack,“ v Addison, Paul and Crang, Jeremy A., (eds.), Firestorm: The Bombing of Dresden, 1945, Chicago: Ivan R. Dee, 2006, s. 76.
[22] Grayling, A.C., Among the Dead Cities: The History and Moral Legacy of the WWII Bombing of Civilians in Germany and Japan, New York: Walker & Company, 2006, s. 259-260.
[23] Taylor, Frederick, Dresden: Tuesday, February 13, 1945, New York: HarperCollins, 2004, s. 218, 359.
[24] Tamtiež, s. 357.
[25] Neitzel, Sönke, „The City under Attack,“ in Addison, Paul and Crang, Jeremy A., (eds.), Firestorm: The Bombing of Dresden, 1945, Chicago: Ivan R. Dee, 2006, s. 77.
[26] Grayling, A.C., Among the Dead Cities: The History and Moral Legacy of the WWII Bombing of Civilians in Germany and Japan, New York: Walker & Company, 2006, s. 276-277.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.